👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan, världen och orientering

Skapad 2018-05-24 13:26 i Rabbalshede skola Tanum
Under en period kommer vi i SO jobba med kartor och världen. Vi kommer bland annat jobba igenom följande frågeställningar: Vad är en karta? Hur är den uppbyggd? Hur använder man den? Hur ser vår värld ut? Vilka är våra världsdelar och världshav? Hur skulle det kunna vara att leva i en annan världsdel? Inom idrott och hälsa kommer vi använda kartan när vi orienterar.
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa SO (år 1-3)
Vad är en karta och hur fungerar den? Vad heter den största världsdelen? Kan man bo på Antarktis? Vad heter egentligen höger och vänster på en karta? Varför flyttar människor från ett land till ett annat? Hur hör kartan och orientering ihop? Detta är några av alla frågeställningar som vi kommer undersöka nu när vi ska jobba med geografi!

Innehåll

Syfte:

Från läroplanen (Lgr 11), Samhällsorienterade ämnen; Geografi:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

 Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

 

Hur och vad ska vi jobba med?

 • Läsa och diskutera kapitlen "Bilden av jorden" och "Hur fungerar kartan?" i Boken om SO, Liber. 
 • Titta och diskutera kringfilmer.
 • Orientering på skolgården med hjälp av karta. skolgården. 
 • Titta på världskarta
 • Träna på världsdelarna samt världshaven m.h.a arbetspapper och fysiska kartor.
 • Diskutera likheter och skillnader mellan att leva i olika världsdelar/länder

Hur och vad ska bedömas?

 • Du ska kunna tolka enkla kartor
 • Du ska kunna våra fyra huvudsakliga väderstreck och peka ut deras position på en karta
 • Du ska kunna namn och position på våra världsdelar 
 • Du ska känna till minst två orsaker till varför människor flyttar mellan olika länder/världsdelar 
 • Du visar att du kan orientera efter en karta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3