👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris nationella provet åk 3 17/18 Matematik

Skapad 2018-05-24 14:09 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Bedömningsmatris utifrån skolverkets bedömningsanvisningar till nationella proven i Matematik åk 3 läsår 2018/2019

Innehåll

Bedömningsmatris skriven utifrån skolverkets bedömningsanvisningar för ämnesprov lärår 207/2018 matematik.

Uppgifter

Matriser

Ma
Bedömningsmatris nationella provet åk 3 17/18 Mattematik

Matematik

Delprovs resultat EN * ej nått kravnivån
Delprovs resultat N * N nått kvarvnivån
Delprov A
Delprov A: Problemlösning och att kommunicera och resonera kring uppgifter inom taluppfattning och tals användning . - Begreppsförmåga: Visar kunskap om olika begrepp i uppgiften som till exempel plus, summa, udda, addition - Kommunikationsförmåga: Deltar i samtalet kring uppgiften - Resonemangsförmåga: För och följer och/eller motiverar enkla resonemang kring uppgiften - Problemlösningsförmåga: Tolkar och/eller urskiljer likheter och skillnader mellan uttrycken i uppgiften För att nå krav nivån krävs att eleven uppfyller tre av fyra kriterier
Delprov B
Delprov B innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov B handlar om statistik och sannolikhet och kombinatorik. Kravnivå 10 av 15 poäng
Delprov C
Delprov C: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt I delprov c ska eleverna tolka en uppgift till matematiska symboler och komma fram till ett svar. Kravnivå 10 av 16 poöng
Delprov D
Delprov D: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov D handlar om symmetri, massa och att lösa enkla problem. Kravnivå 10 av 16 poäng
Delprov E
Delprov E: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov E handlar om matematiska problem. Kravnivå: 10 av 16 poäng
Delprov F - F1
Delprov F1: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov F handlar om skriftliga räknemetoder Kravnivå: 5 av 8 poäng
Delprov F - F2
Delprov F2: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov F handlar om skriftliga räknemetdoder. Kravnivå: 4 av 8 poäng
Delprov G - G1
Delprov G1: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt. Delprov G handlar om uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning, lösa enkla problem samt huvudräkning och likhetstecknets innebörd Kravnivå 9 av 13 poäng
Delprov G- G2
Delprov G2: innehåller skriftliga uppgifter som ska löses individuellt Delprov G handlar om uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning, lösa enkla problem samt huvudräkning och likhetstecknets innebörd. Kravnivå: 9 av 12 poäng