👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av nationella prov matematik vt-18

Skapad 2018-05-24 14:55 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 3 Matematik
Sammanställning av nationella prov Matematik år 3 vt-18

Innehåll

Matematik

Det nationella provet i matematik består av olika delprov med skriftliga uppgifter

som eleverna löser individuellt och muntliga uppgifter som eleverna löser i mindre

grupper. Både i de skriftliga och i de muntliga uppgifterna ges eleverna möjlighet

visa att de kan förklara och argumentera för hur de tänker matematiskt.

Matriser

Ma
Sammanställning av nationella prov i matematik vt-18

Delprovsresultat

N: nått kravnivån, EN: ej nått kravnivån
EN
N
Delprov A – gruppuppgift:
A1 Begreppsförmåga – visar kunskap om olika begrepp i uppgiften som till exempel plus, summa, udda, addition. A2 Kommunikationsförmåga – deltar i samtalet kring uppgiften. A3 Resonemangsförmåga – för och följer och/eller motiverar enkla resonemang kring uppgiften. A4 Problemlösningsförmåga – tolkar och/eller urskiljer likheter och skillnader mellan uttrycken i uppgiften.
Delprov B – Sannolikhet och statistik:
B1 Statistik, sannolikhet och kombinatorik.
Delprov C – Taluppfattning och tals användning:
C1 Tolka en uppgift till matematiska symboler och komma fram till ett svar.
Delprov D – Geometri
D1 Symmetri, massa och lösa enkla problem.
Delprov E – Taluppfattning och tals användning samt Samband och förändring.
E1 Problemlösning.
Delprov F – Taluppfattning och tals användning
F1 och F2 Välja och använda skriftliga räknemetoder.
Delprov G – Taluppfattning och tals användning samt Algebra:
G1 och G2 Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning, lösa enkla problem, huvudräkning, likhetstecknets innebörd.