👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle 1-2

Skapad 2018-05-24 15:44 i Gåvsta skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vad är ett samhälle? Vad finns i ett samhälle? Vad är viktigt i ett samhälle? Det är frågor som vi ska ta reda på!

Innehåll

Undervisningens innehåll och kunskapskrav

Mål

Du ska kunna:

 • samtala, ställa frågor och framföra dina åsikter
 • ange några viktiga samhällsfunktioner
 • ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • skriva och prata om vad ett samhälle är för något
 • prata om vad som finns i ditt närområde
 • diskutera vad som behövs och vad som händer i ett samhälle
 • ta reda på mer om en yrkeskategori genom att göra en intervju
 • läsa/lyssna till kortare texter och se film
 • arbeta med materialet "Vårt samhälle" från ung företagsamhet

 

Bedömning

     

 • berätta/skriva/rita om olika samhällsfunktioner
 • ge exempel på olika yrken och verksamheter i närområdet
 • utifrån ditt arbete och deltagande på lektionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3