Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2018-05-24 20:05 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Under några lektionstillfällen ska vi utforska framförallt den nordiska mytologin, men också den grekiska.

Innehåll

Syfte;

 

Syftet är att utveckla kunskap om olika syn på religion och vad nordisk mytologi handlar om.

Centralt innehåll;

 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

 

Kunskapskrav;

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Bedömning;

 • Skriftligt prov

 • Vi bedömer hur aktiv du är på lektionerna.

 • Hur du dokumenterar i din faktatext.

 • Hur du svarar på frågor i ett arbetsblad kopplat till SO - boken.
   

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • du svarar både muntligt och skriftligt på frågor både i helklass och/eller enskilt på arbetsuppgifter som tar upp frågor om arbetsområdet.

 • du kan berätta för en lärare vad du lärt dig.

 • du deltar i diskussioner som handlar om arbetsområdet.

 • du får också visa vad du lärt dig genom ett prov på arbetsområdet.

 

Vad skall du kunna:

 • känns till asatrons skapelseberättelse.

 • kunna namnet på några asagudar (Tor, Oden, Freja och Loke) samt känna till deras egenskaper.

 • berätta kopplingen mellan nordisk mytologi och veckodagarnas namn.

 • känna till att det finns olika myter.

Kunna förklara orden:

 • myt

 • mytologi

 • Valhall

 • asagudar

 • Yggdrasil

 • Ragnarök

 

Hur ska vi jobba?

Vi kommer att:

 • Läsa/lyssna SO 1-3

 • se filmer

 • diskutera

 • dokumentera med en faktatext




Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: