👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-18 åk 5 En New Champion 5 ch 13-18 STT

Skapad 2018-05-24 23:34 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Engelska

I detta arbetsområde får du träna dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska. Du får träna dig att förstå engelska i tal och skrift: Vi arbetar då med följande: -hur man köper kläder -räkna på engelska -berätta om hur det ser ut där du bor -hur man redogör för sysslor i hemmet -lite om framtiden -lite om skidåkning

Innehåll

New Champion 5, ch 13-18

vt- 18 En åk 5 New Champion 5 ch 13-18

Mål för elev


Du ska kunna
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter (ch13-18)
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift (ch 13-18)

InnehållGenom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet. I arbetsområdet ingår följande:

 

-hur man köper kläder (ch 13)

affärsfraser

måttsuttryck: a pair of...., a box of...., a bottle of.....

 -räkna på engelska (ch 14)

tal över hundra

frågor med did; -When did you leave Spain?

oregelbundna verb i preteritum: make-made, meet-met

 -berätta om hur det ser ut där du bor (ch 15)

hus- och trädgårdsord

did, didn´t

 -redogöra för sysslor i hemmet (ch 16)

nyttiga verb

futurum: I will,I´ll, he will, he´ll o.s.v.

 -prata lite om framtiden (ch 17)

yrken

will not, won´t

 -skidåkning (ch 18)

 

 

 

 

 

 

Genomförande

Vi lyssnar, läser och samtalar om texternas innehåll. Vi arbetar även med dialoger och skriftliga övningar. Vi avslutar kapitlen med skriftligt glosförhör och hela arbetsområdet med en diagnos som är både muntlig och skriftlig.

Bedömning

 Bedömningen avser din förmåga att:

- förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.  
- visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att  agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

Bedömningen sker under lektionerna men också vid skriftliga läxförhör och diagnos.

Kursplanemål• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift 

Matriser

En
vt 16 En åk 5 New Champion 5, ch 13-18

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.