Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kemi, Densitet, Ljus, Ljud och Luft åk 2-3

Skapad 2018-05-25 08:49 i Fjällbacka Skola Tanum
Under arbetets gång kommer vi att gå igenom: - Densitet - Näringskedjor - Luft och Ljus - Olika Experiment - Hur man kan skriva en labbrapport
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Svenska Kemi
I detta området kommer du få lära dig om: - Densitet, hur tätt ett ämne är och hur mycket det väger i relation till andra ämnen. - Ljus och luft - Några enkla näringskedjor - Utföra enklare experiment - Träna på att skriva labbrapport

Innehåll

Undervisningen och arbetssätt

Arbetet sträcker sig från 1 maj 2018 - 14 juni 2018.

 

Vi kommer arbeta med dessa olika frågor:

 • Vad flyter och vad sjunker i olika blandningar/lösningar?
 • Vad är densitet? 
 • Vad är ljus och hur kan vi se de olika färger som vi ser?
 • Vad är ljud och hur låga/höga ljud kan vi höra?
 • Vad finns det för olika enkla näringskedjor?
 • Vad är luft?
 • Hur skriver man en laborationsrapport? 

Vi kommer att träna på dessa olika delar genom att utföra olika praktiska övningar/experiment, titta på filmer och ha gemensamma diskussioner och genomgångar. 

 

Du kommer att få träna på att:

 - genomföra enkla experiment och andra praktiska övningar
 - ställa en hypotes, gissa vad som kommer att hända under experimenten
 - skriva en laborationsrapport 
 - diskutera i små grupper och helklass 
 - redovisa dina resultat och förklara hur du tänker
 - samarbeta i mindre grupper 

Bedömning

VI kommer att bedöma utifrån elevers engagemang och delaktighet under lektioner och olika diskussioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: