👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - Valet 2018

Skapad 2018-05-25 09:50 i Långsjöskolan Norrtälje
Ett arbetsområde om demokrati, valet och hur Sverige styrs.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är demokrati egentligen? Vad innebär det i vår vardag?

Vem bestämmer i Sverige egentligen? Hur går det till att rösta? Vem kan man rösta på?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • förklara vad demokrati är och hur det kan synas i vår vardag
 • delta i diskussioner
 • något om hur Sverige styrs och något om de politiska partierna

Innehåll

Arbetsområdet kommer att handla om begreppet demokrati, både när det gäller dig själv och vad det innebär i ett samhälle. Du kommer att få veta mer om hur Sverige styrs, de politiska partierna och hur valet går till.

Genomförande

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde i några veckor runt valet i september. Under arbetet kommer du att:

*få lyssna på genomgångar

*se på filmer och bildspel

*delta i diskussioner

*skriva korta faktatexter

Redovisning

Du ska under arbetsområdets gång visa att du kan:

 • delta i diskussioner
 • förklara begreppet demokrati och ge exempel på det i vår vardag och i samhället

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att: använda begrepp
Du kan med hjälp använda ord och begrepp som har med demokrati att göra.
Du kan använda ord och begrepp som har med demokrati att göra på ett enkelt sätt.
Du kan använda ord och begrepp som har med demokrati att göra på ett utförligt sätt
Ämne
Förmågan att: delta i diskussioner
Du deltar i diskussioner
Du deltar i diskussioner och ställer frågor
Du deltar i diskussioner och ställer frågor samt framför egna åsikter
Ny aspekt