Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy year 7, 2 Let´s talk sports

Skapad 2018-05-25 11:09 i Maria Parkskolan Helsingborg
Arbete kring musik, artister och sångtexter enl section 1 i Wings 7 Blue.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi arbetar med sport enligt kapitel 2 i Happy year 7.

Innehåll

 

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

BEDÖMNING - DESSA FöRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS - DESSA VISAR DU GENOM ATT

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - vi läser och diskuterar texterna i läromedlen

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift - vi pratar engelska, både i helklass och i smågrupper

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda - glosträning och samtal/skrivande där ordförrådet inte räcker till

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – vi skriver och talar engelska

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - utifrån texter i läromedlen

 

KUNSKAPSKRAV SOM OMFATTAS

Förstå tal

Förstå skrift

Redogöra, diskutera & agera

Välja & använda strategi

Formulera sig i tal

Formulera sig i skrift 

Formulerar sig anpassat

Bearbeta & förbättra

Uttrycka sig muntligt

Uttrycka sig skriftligt

Strategi för interaktion

Diskutera & jämföra

 

SIDOR OCH TIDSPLAN

V 3

Textbook:                                      18-19

Workbook:                                     16-18

Läxa:                                              TB 18-19

 

V 4

Textbook:                                      20-23

Workbook:                                     19-20

Läxa:                                              TB 20-21

 

V 5

Textbook:                                      24-27

Workbook:                                     21-23

Läxa:                                              TB 24

 

V 6

Textbook:                                      28-33

Workbook:                                     24-27

Läxa:                                              TB 28-29

 

V 7

Prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: