👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möjligheten ht 18-19

Skapad 2018-05-25 13:36 i Sotenäs förskola Partille
Förskola
Vår vision är att barn och elever i vårt område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt eget liv. "Vill om man kan istället för kan om man vill." Ross Greene

Innehåll

#  Byt namn i rubriken till namnet på ert  arbetsområde/tema/projekt/verksamhetsförändring eller annat ni vill dokumentera.

#  Utgå utifrån våra förskolors fokusområden i vårt teamplanshäfte 2017-2018.  

#  Projektbeskrivningen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och har sitt syfte att vara utgångspunkt för veckoreflektion och pedagogisk dokumentation här i Unikum. 

VAR ÄR VI? 

  • Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen?  

VART SKA VI? 

  • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde eller projekt?
  • Hur kopplar vi detta arbete till våra fokusområden? 
  • Vilka mål i LpFö ska vi arbeta mot?

 

HUR GÖR VI?

  • Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda. 
  • Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?

 

HUR BLEV DET? & HUR SER VI DET?

Skriv utvärderingen i analysverktyget nedan, ej i kommentarer.