👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

General och spion

Skapad 2018-05-25 14:04 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 1 – 9 Idrott och hälsa
Det här är ett arbetsområde som får bäras upp av en lek som heter general och spion. Syftet är samverkan, samarbete och delta i lek med skolans värdegrund som utgångspunkt.

Innehåll

Du får delta i korta föreläsningar om vad som utmärker en god studiemiljö i skolan och vad som gynnar ett gott kamratskap utifrån skolans värdegrund. Vi lär oss strategileken  General och spion" och målet är att alla kan genomföra den med ett uppmuntrande och stödjande sätt.

Det här får du återkoppling på:

Hur du tillsammans med dina klasskamrater och lärare lyckas använda ett uppmuntrande, stödjande språk som bidrar till en positiv stämning och samarbetsvilja. Det här omfattar också gester och kroppsspråk, och förmågan att bidra till en god studiemiljö.

Det här blir du bedömd på:

Hur du kan delta samt anpassar och varierar dina rörelser i denna lek (och eventuellt andra lekar och övningar vi gör).

Regler

Här kommer en dokument och en film för reglerna på General och spion..!

Film: https://youtu.be/pw0RuUt2MQ0

Dokument: https://hedemora-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/peter_westlund_hedemora_se/EWEMKAUNhT1Gq3dPTCu02CwBjT4nmOUBYPDUK7cI40u0gw?e=3rb1ie

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
General och spion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan delta, anpassa och variera rörelser
Jag bidrar till att lekar och övningar når sitt syfte genom att delta och samverka med andra klasskamrater.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
till viss del
till relativt stor del
till stor del