👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp och djur på våren

Skapad 2018-05-25 14:18 i Rönndalsskolan Falun
Vi tittar på kryp och smådjur i naturen och skriver fakta och ritar om det vi sett och lärt oss.
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) Svenska
Småkryp och smådjur i naturen.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska få lära dig om olika småkryp, insekter och smådjur i naturen.

Du ska få lära dig att läsa och skriva faktatexter om de djur vi studerar.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din förmåga att söka information om småkryp och smådjur i naturen.

Din förmåga att skriva och rita om det du lärt dig.

Din förmåga att lära dig namn och egenskaper hos olika småkryp och smådjur i naturen.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få se filmer om småkryp och smådjur.

Du ska få söka i faktaböcker.

Du ska få leta efter småkryp i naturen.

Du ska få berätta, skriva och rita om det du har lärt dig.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3