Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratskap, relationer och rätt och orätt

Skapad 2018-05-25 18:51 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi har arbetat men kompisfrågor, relationsfrågor och rätt och orätt.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi har under terminen flera gånger på SO lektionerna arbetat med kompis, relationsfrågor och rätt och orätt.

Innehåll

Genom att diskutera tillsammans i par, mindre grupper och hela klassen, har vi belyst vilka egenskaper och vilka kännetecken som en god kamrat bör ha. Eleverna har också fått titta på filmer, där slutet från början varit ett dåligt slut. Genom diskussioner har eleverna fått komma fram till hur de trodde att slutet istället kunde vara. Eleverna har därefter fått titta färdigt på filmen, för att se hur filmskaparen tänkte sig ett bra slut. Vi har också tittat på filmer, som handlar om hur man i en relation säger förlåt och håller vad man lovar, Eleverna har fått relatera till sig själva och genom bilder och texter beskrivit sina tankar och åsikter om ämnet.

Eleverna har flera gånger fått dramatisera hur goda relationer/ gott kamratskap kan vara och jämfört med hur dåliga relationer/sämre kamratskap. Efter dramatiseringen har vi tillsammans i par och/eller hela klassen tillsammans diskuterar övningarna.

Eleverna har fått lyssna på dilemma sagor, som handlar om rätt och orätt. Genom bild och text ofta tillsammans i par har de beskrivit sina åsikter om hur de i sagan handlar mest rätt. Tillsammans har vi sedan diskuterat deras olika svar.

Eleverna har fått skriva ner vänliga och kamratliga ord och meningar, för att uppmuntra till att alla i klassen har en god relation till varandra.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
    SO
  • Centralt innehåll
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
    SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: