👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 3

Skapad 2018-05-27 12:18 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Under vt-18 arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3 B Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Mål för eleven (Vad ska jag kunna?)

Du ska kunna

- skriva bråk
- jämföra bråk
- addera och subtrahera bråk

- klockan, analog och digital tid
- uppskatta, jämföra och mäta tid

- talen o till 10 000
- jämföra tal
- avrunda till närmaste tiotal och hundratal
- addition, subtraktion och multiplikation med uppställning
- multiplikation med 10, 100 och 1000

- mätning, längd
- punkt, linje och sträcka
- vinkel
- geometriska objekt; triangel, månghörning och rektangel
- räkna ut area och omkrets

- uppskatta, jämföra och mäta längd
- enheterna millimeter, centimeter, decimeter, meter och kilometer. Kunna jämföra och omvandla enheter

- lösa problem med olika räknemetoder

Undervisning (Hur ska vi arbeta?)

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel och arbeta med problemlösning samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad. Du har också hemläxor med vilka du får mängdträna och befästa det du tidigare lärt dig!

Undervisningen ska ge förutsättningar att utveckla dina förmågor:

-formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
-använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
-välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
-föra och följa matematiska resonemang och
-använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen:

 -att du kan skriva, jämföra, addera och subtrahera bråk.
- att du kan klockan, analog och digital tid samt uppskatta, jämföra och mäta tid

- att du kan talen 0 till 10 00 jämföra tal och  avrunda tal till närmaste tiotal och hundratal
- att du kan addition, subtraktion och multiplikation med uppställning och multiplikation med 10, 100 och 100

-att du kan mäta olika längder med mm, cm, dm, m och km 
- att du kan använda dig av begreppen punkt, linje och sträcka
- att du vet vad en spetsvinklig, rätvinklig och trubbvinklig triangel är
- att du känner till några olika geometriska objekt; triangel, månghörning och rektangel
- att du ska kunna räkna ut area och omkrets på månghörningar

- lösa problem med olika räknemetoder och bedöma om resultatet är rimligt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3