👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Andra världskriget vt18

Skapad 2018-05-28 10:52 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Historia
.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetet med Andra världskriget ska eleven 

 • visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter 
 • använda historiska begrepp på ett fungerande sätt
 • resonera om hur historia används i olika sammanhang och för olika syften

 

Undervisningen

Vi arbetar med och skapar förståelse genom lärarledda genomgångar, texter och uppgifter. Vi utgår ifrån viktiga skeende under mellankrigstiden för att sedan belysa andra världskrigets händelser och gestalter. Första delen avslutas med det faktaprov. 

I den andra delen tittar vi på Historiebok och hur historia kan användas för olika syften. Detta gör vi kopplat till Förintelsen.  

 

Bedömning

Vi kommer att jobba mot olika kunskapskrav i två delar. Den ena delen testas i ett faktaprov, den andra delen genom en inlämningsuppgift om historiebruk. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Andra världskriget

F
E
D
C
B
A
Historisk referensram

Hi
Historiebruk

------------------->
------------------->
------------------->
Historiebruk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Begreppskunskap
Du kan använda relevanta begrepp i resonemang om hur historia används. T.ex. ickebruk, kommersiellt bruk, etc.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.