Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen

Skapad 2018-05-28 12:14 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
Vara ute och undersöka naturen och leka

    - Vad gör barnen ?
Börja visa intresse för insekter. 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Vi har inte berört natur så mycket i läroplanen innan. 

Se läroplansmål 

 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

4. Metod/ Arbetssätt  

Ideer till projekt:

- följa ett träd - mata myror med strössel - Följa småkryp (fota kryp vi ser och skriva ut och sätta upp inne och ute. - Kolla växter (blommor och träd och rötter) - Göra något naturrum - i målarrummet (vi plastar in småkryp, tar in kottar och pinnar, sand??, hänga kvistar i taket, måla träd och jord på fönstren) - Plantera tomater i mjölkpaket - samla mjölkkartonger - Vi lånar naturböcker. Vi tänker att barnen ska få fota och filma mycket. Vi använder också telefoner och lärplattan för att söka information om det vi hittar tillsammans med barnen

   - Hur tänker vi gå tillväga? 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?

   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför? 

- barnen har visat intresse för det vi gjort. insekter var jättespännande i början.

- bilderna på staketet har varit uppskattade av barnen. Barnen har visat föräldrarna och pratat 

- vi har planerat innan och förberett aktiviteter vilket har gjort att vi har kunnat genomföra det vi tänkt.

- Vad gick mindre bra och Varför?
- Vi kunde ha läst lite mer böcker om insekter om vad de äter och hur de lever. 


  - Vad behöver vi utveckla?

- dokumentera mera tillsammans med barnen. låta barnen vara med och ta bilder och vara med i dokumentationen. 
- få barnen mer delaktiga i start och avslut av projekt. 

Vad tar vi med oss av detta ?

- Använda ytan ute mer för dokumentation. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: