👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un film - Francais år 8 vt 18

Skapad 2018-05-28 13:51 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med skriftlig förmåga och skriftlig framställning när vi skriver och berättar om en film

Innehåll

Syfte

M2 4

Öva skriftliga förmågan och grammatiska strukturer samt hur man kan utveckla sin förmåga.  Öva på att använda strategier, skriva det man kan skriva med hjälp av de kunskaper man har.

 

Konkreta Mål

Eleven övar och lär sig skriva enkla meningar och använda sig av den grammatik vi gått igenom..

 

Arbetsgång; 

 • Vi ser film och varvar med att ta anteckningar och skriva på franska 
 • Förslag på innehåll och stödfrågor ges på stencil - det behöver inte vara en återberättande text utan man kan välja ut olika områden man vill fokusera på.
 • Texten skrivs i drive och här ges även feedback på texten.
 • Grammatikgenomgångar ges vid behov.

 

Bedömning

1.Av skriftlig förmåga och skriftlig framställning samt bearbetning - av egen text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Delar av kunskapskrav Moderna språk 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.