👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassdraget

Skapad 2018-05-28 14:02 i Uppsävjaskolan Uppsala
Klassdraget. Heldagsutflykt på temat mer fiske och friluftsliv på skoltid.
Grundskola 2 Idrott och hälsa SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi skall göra en heldagsutflykt med Mete, vattenvett och Allemansrätten på schemat

Innehåll

Vad:

Vi kommer att tillbringa en heldag vid Ekoln där vi har fyra huvudmål med dagen.

1. Alla barn skall ges möjlighet att prova på praktiskt fiske i form av mete.

2. Repetera och befästa kunskaper kring Allemansrätten.

3. Repetera och befästa kunskaper kring "Vattenvett"

4. Genom att vistas i naturen väcka intresse för friluftsliv.

 

Förutsättningar:

Vi har ansökt och kommit med på projektet Klassdraget som genomförs i samarbete med Sportfiskarna och Svensk Sportfiskehandel. Av dem får lärarhandledning och metspön som alla barn får behålla efter dagen. Lokal sportfiskeklubb lånar ut flytvästar och bidrar med kunskap kring det praktiska fisket.

 

Inför:

Inför denna dag har vi förberett eleverna genom att arbeta med Allemansrätten, "Vattenvett och säkerhet", olika fiskarter som vi räknar med att kunna fånga och deras biologi och levnadsbetingelser. T ex näringskedjor i vattnet. Vi har också arbetat med kunskaper kring aktiv vattenvård och vikten av ett långsiktigt och hållbart fiske, samt fiske i teorin. Detta för att sätta in utflykten i ett större sammanhang.

 

På plats:

Vi kommer under dagen att arbeta med barnen i tre grupper. Momenten kommer att rotera mellan grupperna.

En grupp metar med två pedagoger på gamla ångbåtsbryggan. Barnen får pröva att meta med majs, bröd och mask.

En grupp går Friluftsfrämjandets tipspromenad med frågor om Allemansrätten för att se hur mycket kunskap som fastnat i samband med vårt förberedande arbete. 

En grupp får vara med och grilla sin lunch samt leka fritt i naturen i anslutning till vårt basläger för dagen. 

 

Efteråt:

Efter avslutad dag får de elever som vill ta med sig ett metspö hem. 

 

Utvärdering:

Kommer att ske efteråt klassvis samt bland oss pedagoger. Sammanställning och analys kommer gå att läsa i bloggen.

Uppgifter

 • tipspromenad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -