👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2018-05-28 14:29 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 6 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med minoriteter och minoritetsspråk samt fornskandinavisk religion.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • analysera och utveckla en förståelse för de svenska minoriteterna och deras språk.
 • reflektera över hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

 

Bedömning - vad och hur

 • Du visar att du kan några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle genom diskussioner i klassrummet och skriftligt.
 • Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk genom diskussioner i klassrummet, läsa texter och skriftligt.
 • Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan och visar detta genom diskussioner i klassrummet.
 • Du visar att du kan ge exempel på språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk genom diskussioner i klassrummet.
 • Du visar att du kan använda dig av begrepp.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar, Powerpoint 
 • läsa och diskutera texter 
 • diskutera frågor med lärkamrater
 • se på lärfilm
 • quiz
 • skriva faktatexter
 • skriva resonerande och argumenterande texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  C 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6