👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu

Skapad 2018-05-28 15:52 i Sollebrunns skola Alingsås
Temaarbete i SO för åk F-1 vt 2015
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Skulle du vilja leva för hundra år sedan?

Hur hade barnen det då?

Hur har barn det idag?

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 Att hitta likheter och skillnader förr och nu:

 • Barn och familj 
 • Skolan 
 • Kristendomens roll 

Hur ska jag arbeta?

Vi ska:

 • läsa
 • skriva
 • se på film
 • rita och måla
 • lyssna när fröknarna berättar
 • fira en gammaldags skoldag

 

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska :

 • veta hur barn och familjer levde förr
 • känna till några skillnader och likheter i skolan förr och nu
 • känna till hur kristendomen påverkade livet förr


Detta visar jag genom att:

 • delta aktivt under lektionerna
 • diskutera och prata tillsammans i klassen
 • dokumentera mitt arbete genom att rita och skrivaKopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3