👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 5-6 vt 2018

Skapad 2018-05-28 18:52 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Orientering

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att orientera i närmiljön och i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Innehåll

Orientering i närområdet och i okända miljöer med hjälp av olika sorters kartor. Vi kommer att arbeta med kartans uppbyggnad och symboler. 

Genomförande

Träningstillfällen under idrottslektionerna vi blandar teori med praktik.
Avser friluftsdagen den 29/5 2018 i Skrylle.
Ni orienterar i par med hjälp av en karta och kompass i och omkring Skrylle. Banan är cirka 4 km lång vilket innebär att du har gott om tid att ta dig runt.

Redovisning

Du redovisar muntligt dina val av hur du går tillväga för att ta de olika kontrollerna vid respektive övningstillfälle. Under friluftsdagen så redovisar du praktiskt genom att lämna i ditt kontrollkort när du är i mål.

Nyttiga länkar

http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_31539/cf_78/Orientering_f-r_nyb-rjare.PDF

http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_31544/cf_78/Karttecken.PDF

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningen gäller orientering

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämne
Förmågan att orientera
 • Idh
Kan ej bedömas på grund av att du inte var närvarande
Du kan på egen hand med viss säkerhet orientera dig i närområdet på Linero och i Skrylle. Ex.Du tar en del eller alla kontroller i ett tempo som är lågt ansträngande. Du väljer att orientera längs de stora lederna.
Du kan på egen hand med relativt god säkerhet orientera dig i närområdet på Linero och i Skrylle. Ex Du tar alla kontroller i ett tempo som är medelansträngande. Du väljer att orientera längs de stora och små lederna. Du gör ibland val som förkortar sträckan till kontrollerna.
Du kan på egen hand med god säkerhet orientera dig i närområdet på Linero och i Skrylle. Ex. Du tar alla kontroller i ett högt tempo. Du väljer att orientera på ett sätt som innebär att du alltid tar den kortaste vägen till kontrollerna.