👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap år 4 namngeografi, olika naturtyper i Sverige

Skapad 2018-05-28 20:54 i Högsäters skola Färgelanda
Du kommer att lära dig om Sveriges landskap och hur du använder en karta.
Grundskola 4 Geografi
Du kommer att se programmet, Den stora Sverigeresan och lära dig om landskapen som personerna besöker. Du kommer att träna dig på att använda karta och kartbok. Du kommer att fördjupa dig i några av Sveriges 25 landskap.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna använda kartboken, förstå en karta, dess färger och symboler.  Du ska visa att du har förmågan att kunna sätta ut landskapen, större  sjöar, vattendrag, berg, ö ar, större städer samt lära dig hur och varför naturlandskapet skiljer sig åt i olika delar av landet. Du ska kunna förklara skillnader och likheter mellan att bo i södra och norra Sverige, vilka olika sorters arbetstillfällen som finns var och hur dessa hänger ihop med de naturgivna förutsättningarna t ex lantbruk och skogsbruk, gruvnäring. Ange platsers inbördes  läge med hjälp av väderstrecken. Du lär dig även  geografiska termer och begrepp som anknyter till vårt  klimat. 

 Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att kunna använda kartboken som källa, förstå en kartas information,  dess färger och symboler,  du ska kunna använda kartans register och koordinatsystem. Jag bedömer din förmåga att kunna förstå kartbildens information, dels i en topografisk karta dels i en tematisk. Du ska kunna sätta ut angivna geografiska platser. Du ska visa att du har förmågan att kunna överföra kunskaper från kartan till skrivna fakta  och från  en atlas till  en blindkarta.

Du ser en programserie som handlar om Holger Nilsson och Mårtenssons resa genom Sverige. Du arbetar med kartan och lär dig kartans färger och symboler. Du läser om några av Sveriges landskap och lär dig om skillnader och likheter dem emellan. Därefter väljer du ett "nytt" landskap själv och beskriver det med egna ord.

I årskurs 4 är det huvudsakliga geografiska området Sverige och kunskap om landet vi bor i.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Geografi - Sverige

Du har nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Du förstår kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala
Du kan med hjälp orientera dig på kartan med dess färger och symboler.
Arbeta aktivt på lektionerna. Följ med på en karta när du är ute och reser, då är det lättare att förstå hur den är uppbyggd.
Du har grundläggande kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Du kan använda kartan på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Du kan använda kartan på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Du känner till namn och läge i Sverige, landskap, naturtyper samt viktigare orter, regioner, berg, hav och vatten
Du har svårt att komma ihåg namn/läge på geografiska platser i Sverige.
Lyssna aktivt på lektionerna och följ med när vi repeterar. Fråga när du inte förstår. Träna mer på egen hand.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges geografi.
Du har goda kunskaper om Sveriges geografi.
Du känner till centrala ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp läsa, skriva och förstå grundläggande begrepp i geografi.
Det är viktigt att du frågar när det är något du inte förstår.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt när du skriver och samtalar om geografi.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt när du skriver och samtalar om geografi.
Du kan skriva geografiska faktatexter om någon eller några platser i Sverige
Du kan med hjälp skriva geografiska faktatexter
Du behöver träna på att hitta stödord i de texter du läser, det är viktigt att du förstår det du läser. Träna på att hitta fakta ur kartböcker.
Du kan läsa, förstå, tolka och skriva enkla faktatexter. Du har några olika strategier för att läsa och förstå faktatexter och kartor.
Du har mycket goda kunskaper och bra strategier för att läsa, förstå, tolka olika kartor och texter och skriva olika faktatexter. Du förstår hur man förstärker en text med en relevant kartbild.