👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK: Kraft, arbete, energi & effekt.

Skapad 2018-05-29 08:37 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 8 Fysik
Vad är skillnaden på tyngd och vikt? Vad menas med mekaniskt arbete? Det och mycket mer kommer vi att ta reda på i detta arbetsområde.

Innehåll

Detta kommer vi att gå igenom:

 • Skillnaden mellan vikt och tyngd
 • Beräkna tyngdkrafter
 • Gå igenom vad krafter uträttar, kunna rita krafter och använda en dynamometer
 • Hur man kan öka och minska friktion
 • Hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta
 • De sex enkla maskinerna
 • Mekaniskt arbete och effekt med enheter
 • Mekanikens gyllene regel
 • Energiprincipen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Matris kraft, rörelse, arbete, energi & effekt

Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Resultat, modeller & teorier
Du behöver träna mer på att jämföra det resultat du får med vad syftet för undersökningen är. Du behöver också träna mer på att dra slutsatser med hjälp av fakta, dvs förklara varför det blev som det blev.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Din slutsats har viss koppling till fakta.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Din slutsats har en relativt god koppling till fakta.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Din slutsats har en god koppling till fakta.
Resultat, rimlighet & förbättring
Du behöver träna mer på att kunna avgöra om det resultat du får vid en undersökning är rimligt eller inte och fundera på vad du skulle kunna göra bättre nästa gång.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.