Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 6

Skapad 2018-05-29 11:06 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 6 Historia
Stormaktstiden är den tid som Sverige anses vara som störst och mäktigast, vår gyllene ålder. Var det verkligen en så bra period? Varför hade det kunnat bli så bra, vilka styrde och hur levde människorna? Detta ska vi ta reda på i Östersjöriket Sverige!

Innehåll

Arbetsområde:

Stormaktstiden i Sverige

Konkreta mål:

Efter arbetet med området ska du kunna besvara följande frågor:

 • Hur kan vi veta något om Sverige 1611-1719?
 • Hur kunde Sverige bli ett starkt Östersjörike och varför förlorade  Sverige sedan sin stora makt?
 • Hur styrdes Sverige under den här tiden?
 • Varför krigade Sverige så mycket?
 • Hur påverkade krigen människors levnadsförhållanden, barn, kvinnor och män?
 • Varför har synen på stormaktstiden och de regenter som bestämde då, förändrats genom åren?
 • Hur förändrades Sverige under 1600-talet?
 • Vad var häxprocesserna och hur kunde de inträffa?

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna berätta om Stormaktstiden, händelser och viktiga personer från perioden.
 • kunna resonera kring orsaker och konsekvenser till förändringar som då sker.
 • resonera kring hur saker så som politik och människornas levnadsvillkor förändras över tid.
 • resonera hur perioden har påverkat och syns i vår tid t.ex. genom traditioner, namn, språkliga uttryck, städer och gränser..
 • kunna berätta om likheter och skillnader i samhällslivet och i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • kunna använda relevanta ord för området.
 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • bekanta oss med olika historiska källor som berättar om tidsperioden
 • läsa faktatexter
 • se filmer som beskriver hur Sverige regerades och vilka motiv olika regenter hade för sina handlingar
 • se filmer som beskriver hur samhället fungerade och hur levnadsvillkoren för olika samhällsgrupper såg ut
 • diskutera om innehållet i filmerna och texterna
 • diskutera aktuella begrepp för området t.ex. likhet, skillnad, orsak, konsekvens, källa, tolkning
 • skriva egna texter, vilket ger eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att resonera, jämföra, hitta orsaker, se konsekvenser samt dra slutsatser

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: