👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntan inventering ht 2018

Skapad 2018-05-29 13:36 i Gemensamt i Uppsala förskolor Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Reflektioner inför inventeringsfasen HT 2018

Innehåll

Inventering i maj/juni:

Pedagogernas utgångsläge:

• Vilka erfarenheter har vi kring Luthagens fokusområde?

Social hållbarhet - Det jobbar vi mycket med och har stor erfarenhet av. Hälsa, relationer, värdegrund, mänskliga rättigheter.

 

Ekonomisk hållbarhet - Det går åt mycket papper, konsumeras mycket. När något går sönder tänker barnen kanske att det bara är att köpa nytt. Vi kastar mycket. Hur ser det ut på jorde? Skillnader runt om i världen. 

 

Ekologisk hållbarhet - Kanske det vi tänker på först när vi tänker på hållbarhet. Återvinna på förskolan måste vi göra och att görs det tillsammans med barnen, behöver vi bli bättre på!

 

Vi diskuterar att vi lever i ett konsumentsamhälle och att det har ändrats mycket från förr då man lagade och återanvände mycket mer.

 

• Vad saknar vi (kunskaper och material)? 

 

Återvinningsstation på hemvisten och att vi går med barnen till soprummet kontinuerligt. Kunskaper som vi kan behöva är sakers påverkan på miljön, tex pappersförbrukningen. För att lära barnen så måste vi ha rätt kunskap inom området vi arbetar med. 

 

• Hur kan vi förbereda oss? 

• Behöver vi läsa något tillsammans? 

• Vilken forskning kan vi använda oss av? (en bok, avhandling el artikel)

• Hur har vi arbetet med det här tidigare? 

• Konstruera projektuppdrag kopplat till Luthagens fokusområde.

• Vilka mål arbetar vi mot utifrån Luthagens fokusområde?