👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informerande text och tal

Skapad 2018-05-29 13:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Du ska skriva en text om "ditt land" och presentera den muntligt.

Innehåll

 

Du ska välja ett land som du ska skriva en informerande text om.

Du ska söka information från olika källor och reflektera över källornas trovärdighet och relevans.

Du ska utifrån din informerande text förbereda en muntlig presentation som anpassas efter mottagarna.

Du ska förbereda och genomföra din muntliga presentation om ditt land.

Matriser

SvA
Informerande text och tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKRIVA
Informerande text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
MUNTLIGT
Informerande tal
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
STRATEGIER
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.