👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2018-05-29 14:33 i Oxledsskolan F-6 Partille
Planering av arbete med instruerande texter.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Instruerande texter - Hur gör man? Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text samt utveckla den med hjälp av kamratrespons.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • förstå och förklara syftet med en instruerande text
 • förstå och använda dig av texttypens struktur (rubrik - material/ingredienser - steg för steg instruktioner - bilder kopplat till steg för steg)
 • språkliga drag som verb i imperativ men också korta och tydliga meningar
 • skriva en instruerande text tillsammans med en eller flera kamrater
 • skriva en instruerande text självständigt
 • utveckla din egen instruerande text med hjälp av kamratrespons
 • samt ge kamratrespons

 

Arbetssätt

Ensam - i par - i grupp kommer vi försöka urskilja vad som är typiskt för en instruerande text.

I par och i grupp kommer ni att få analysera samt skriva instruerande texter.

Ensam - i par och i grupp kommer ni få prova på att följa instruktioner.

I slutet av området kommer du självständigt få skriva en instruerande text.

Du kommer också ge och få kamratrespons för att utveckla den instruerande texten.

 

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat område:

 • hur väl du deltar i undervisningens olika moment.
 • hur aktiv du är samt bidrar i diskussioner.
 • hur väl du bidrar i par- och grupparbeten.
 • hur väl din text följer strukturen för den instruerande texttypen.
 • hur väl du utvecklar din text med hjälp av kamratrespons 
 • samt ge kamratrespons

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6