👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, Geografi åk 6,18/19

Skapad 2018-05-29 14:37 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 – 6 Geografi
Genom undervisningen i Geografi ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om olika livsmiljöer och ojämlika levnadsvillkor i världen, miljö, hållbarhetsfrågor samt kartans uppbyggnad och topografiska och tematiska kartor.

Innehåll

1. Geografi åk 6, Krusboda skola

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

 

Kunskapsområden:

Livsmiljöer 

- jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, vilka konsekvenser detta får för människa och natur.  ( kap 1)

- De  europeiska natur- och kultlandskap.Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. ( kap 1,2,3)

- Jordens naturresurser, t.ex vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. ( kap 3.4.5)

- Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.  ( kap 3)

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

- namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg , regioner och orter. ( kap 2,3)

- Kartan och dess uppbyggnad .  ( kap 2,3,4)

- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. ( alla kapitel samt viktiga ord s 106) 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

- hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. ( Kap 5 )

- Ojämlika levnadsvillkor i världen, t ex olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. ( kap 4,5)

 

Läromedel

- Puls Geografi Europa

- Atlas (kartbok, grön), Almqvist&Wiksell.

Se olika filmer från exempelvis ne.se och ur.se

- Geografens testamente Europa 

- https://www.landguiden.se/, http://www.globalis.se/.

 

5. Bedömning

Du kommer att bedömas löpande i kunskapsmatrisen. 

6. Kunskapskrav

 

 
 • Livsmiljöer :
 • har kunskaper om natur & kulturlandskap  
 • kan föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få.
 • i resonemang beskriva samband mellan natur - och kulturlandskap.
 • kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6