👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, Samhällskunskap åk.4, 18/19

Skapad 2018-05-29 15:24 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 Samhällskunskap
Genom undervisningen i Samhällskunskap ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om bland annat de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, värdegrund och mobbning.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola samhällskunskap åk 4

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
    

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

 • Centralt innehåll
 • Sh 4-6
  Individer och gemenskaper 
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
   

 

 Läromedel

- Puls Samhällskunskap, Natur&Kultur, 

- ne.se, ur.se, fn.se

-nutidsfrågor

- Lilla Aktuellet

 

5. Bedömning

Kunskaperna kommer att redovisas och bedömas på olika sätt, det kan till exempel vara genom grupparbeten som redovisas muntligt/skriftligt, individuella inlämningsarbeten och/ eller skriftligt prov. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

 

6. Kunskapskrav