Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola samhällskunskap åk 5 18/19

Skapad 2018-05-29 15:45 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 5 Samhällskunskap
Genom undervisningen i Samhällskunskap åk 4-6 ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om bland annat de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, värdegrund och mobbning samt demokrati, riksdag och regering i Sverige.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola samhällskunskap åk 5

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

Centralt innehåll

 

 • Sh 4-6
  Information och kommunikation
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh 4-6
  Rättigheter och rättsskipning 
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
   
 • Sh 4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer 
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.
 • Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
 • Sh 4-6
  Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 

 Läromedel

- Puls Samhällskunskap, Natur&Kultur

- ne.se, ur.se, fn.se

-Nutidsfrågor

-Lilla Aktuellt

- I svenska skriva en argumenterande text.

-riksdagen.se

5. Bedömning

Kunskaperna kommer att redovisas och bedömas på olika sätt, det kan till exempel vara genom grupparbeten som redovisas muntligt/skriftligt, individuella inlämningsarbeten och/ eller skriftligt prov. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

 

6. Kunskapskrav

 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument.
 • Eleven kan föra resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Eleven kan föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: