👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, Religionskunskap åk. 6,18/19

Skapad 2018-05-29 16:12 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Genom undervisningen i Religionskunskap ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om olika religioner och andra livsåskådningar samt resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp.

Innehåll

 Ämne och årskurs

Krusboda skola religionskunskap åk 6.

 

 Arbetssätt/ Arbetsområde

 Religioner och andra livsåskådningar

- Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum . ( Hinduismen, buddismen) 

- centrala tankegångar bakom ritualer , levnadsregler och heliga platser.( Hinduismen, buddismen) 

- begreppen i religion och livsåskådning ( Hinduismen, buddismen) 

Identitet och livsfrågor

 - hur olika livsfrågor, t ex synen på kärlek & vad som händer efter döden skildras i religioner och andra livsåskådningar.(Hinduismen, buddismen)  

- hur olika livsfrågor, t ex som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. ( Leva tillsammans) 

- vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. (Hinduismen, buddismen)  

Etik

- några etiska begrepp t ex rätt 6 orätt, jämlikhet och solidaritet. ( Leva tillsammans)

- Vardagliga moraliska frågor som rör flickors & pojkars roller, jämlikhet, sexualitet, sexuell läggning ,utanförskap & kränkning. ( Leva tillsammans)

- frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott. ( Leva tillsammans)

 

Läromedel

- "Puls - Religion", Natur&Kultur, 

- ur.se och ne.se, olika filmer.

Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter, diskutera samt se filmer. 

 

 Bedömning

Du kommer att bedömas löpande i kunskapsmatriserna. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6