👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2018-05-29 16:37 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 3 – 5 Musik
Under åk 3 kommer vi att arbeta vidare med att följa rytmen i sång och spel. Under höstterminen kommer vi att arbeta med sång och traditioner och ansvarar för skolans luciatåg. Under vårterminen kommer du att få spela ukulele och prova på att ackompanjera till olika sånger tillsammans med andra. Vi tränar musikframträdande vid "Sjung in våren" där de som önskar är med och ackompanjerar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Att kunna spela och växla mellan två ackord på ukulelen
Att kunna ackompanjera tillsammans med andra
Att kunna följa en rytm

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Kunna spela två ackord på ukulelen.
Ackompanjera tillsammans med andra.
Sjunga unisont tillsammans med klassen.                                                                       

Jag kommer bedöma din förmåga genom att:

Lyssna på när du spelar ukulele och sjunger tillsammans med andra och att se hur aktivt du deltar under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få sjunga och spela ukulele tillsammans med dina klasskamrater.
Du kommer att få lära dig två ackord på ukulele n (D-A7). Vi kommer tillsammans skapa en härlig ukuleleorkester!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6