👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-05-30 06:10 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområdet innehåller bland annat koordinatsystem, fyrhörningar, symmetri och speglingar i relation till en punkt, olika trianglar samt area och omkrets.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Når målet delvis
Når målet
Begrepp
Jag känner till begreppen punkt, koordinatsystem, rektangel, bredd, höjd och omkrets. Vet hur s och y skriv i en koordinat. (uppg 1-2)
Metod
Jag utför beräkningar i rätt ordning enligt prioriteringsregeln. (uppg 1-2)
Metod
Jag ritar och anger punkter i ett koordinatsystem. (uppg 2)
Begrepp
Jag använder begreppen spegling, linje och punkt. (uppg 3)
Metod
Jag speglar olika objekt i förhållande till både linje och punkt. (uppg 3)
Begrepp
Jag vet vad som menas med kvadrat, omkrets, parallellogram och sida. (uppg 4)
Metod
Jag beräknar omkrets på ett godtagbart sätt. (uppg 4)
Kommunikation
Jag redovisar min lösning och använder mig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler. (uppg 4)
Begrepp
Jag vet vad som menas med rätvinklig triangel, parallella linjer, parallellogram, rät vinkel, rektangel och omkrets. (uppg 5)
Kommunikation
Jag använder linjal och ritar godtagbara geometriska objekt. (uppg 5)
Problemlösning
Jag löser ett geometriskt problem och beskriver mitt tillvägagångssätt. Jag väljer godtagbara strategier och metoder. (uppg 6 - 8)
Begrepp, metod och kommunikation
Jag vet vad som menas med area och använder godtagbar metod för att bestämma area. Jag redogör skriftligt på ett godtagbart sätt skriftligt. (uppg 7 och 8)