👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genreskrivande Romeo och Julia: Argumenterande tal

Skapad 2018-05-30 10:24 i Da Vinciskolan Ale
Planering för att förbereda och hålla ett argumenterande tal.
Grundskola 8 Svenska
Eleverna ska skriva ett argumenterande tal där Escalus uppmanar familjerna Capulet och Montague att stifta fred.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se centralt innehåll (lila) och kunskapskrav (blå)

Hur?

Ditt argumenterande tal kommer att bedömas utifrån matrisen i den här planeringen.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med kapitlet "Argumenterande tal" ur boken "Fixa texten 2" av Pär Sahlin, där ni får analysera texten "Minska ditt ekologiska fotavtryck" och lära er vad som är typiskt för genren. Vi tittar på filmklipp med Elaine Eksvärd (Nyhetsmorgon) och några andra tal ("I see something in you, but I don't know what it is!" https://www.youtube.com/watch?v=bbz2boNSeL0) 

Vi arbetar också med kamratrespons utifrån en gensvarsmall.

Du ska lämna in dina svar på frågorna om texten "Minska ditt ekologiska fotavtryck" samt ditt argumenterande tal onsdag den 30 maj.

Ni kommer också att muntligt få framföra era tal.

 

Ord och begrepp

retorik

stilfigurer

etos

logos

patos

Uppgifter

 • Romeo och Julia: Argumenterande tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Argumenterande tal

Insats krävs
E
C
A
Innehåll och textanvändning
tes argument etos, logos, patos stilfigurer
Talet har en kort inledning där ämnet enkelt presenteras. Innehållet passar i huvudsak i ett övertygande tal till Veronas medborgare och familjerna Capulet och Montague. Du argumenterar på ett enkelt sätt där du kräver fred. Talet innehåller ett eller flera enkla argument som stöder din tes. Talet har en kort och enkel avslutning.
Talets inledning är tydlig och väcker åskådarens intresse. Innehållet passar relativt väl i ett övertygande tal till Veronas medborgare och familjerna Capulet och Montague. Du argumenterar på ett utvecklat sätt där du kräver fred. Talet innehåller minst två tydliga argument som stöder din tes. Talet innehåller exempel och fakta som stöder argumenten. Talet har en tydlig avslutning.
Talets inledning är tydlig och väcker åskådarens intresse genom att talaren är engagerad och personlig. Innehållet passar väl i ett övertygande tal till Veronas medborgare och familjerna Capulet och Montague. Du argumenterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt där du kräver fred. Talet har flera argument som stöder din tes. Talet innehåller exempel, fakta och egna upplevelser/värderingar som tydligt och trovärdigt stöder argumenten. Texten har en tydlig och utförlig avslutning.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Språket passar i huvudsak i ett argumenterande tal till stadens medborgare. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket passar relativt väl i ett argumenterande tal till stadens medborgare. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket passar väl i ett argumenterande tal till stadens medborgare. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. ett övertygande tal till stadens medborgare i Verona.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. ett övertygande tal till stadens medborgare i Verona.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. ett övertygande tal till stadens medborgare i Verona.