👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg och form

Skapad 2018-05-30 11:03 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 4 – 9 Bild
Vi provar på olika tekniker och material för att utveckla elevernas individuella bildseende och motoriska färdigheter. Eleverna ges möjlighet att, efter sin egen förmåga, framställa bilder både två- och tredimensionellt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kan skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att framställa egna bilder med olika uttrycksformer, tekniker och material. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna stärker tilltron till sin egen förmåga att arbeta kreativt på ett undersökande och problemlösande sätt. Därigenom ska elevernas förmåga att ta egna initiativ uppmuntras.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna får erfarenheter av media, film, foto, design, konst, arkitektur och olika miljöer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att undersöka och jämföra bilder. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för konst och bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur bildbudskap utformas i olika medier. Därigenom ska eleverna ges kunskaper om olika sätt att tolka och förhålla sig till bilder. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om bilder och presentera och utvärdera arbetsprocesser. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

← visa mindre

Centralt innehåll

Undervisningen i bild ska behandla följande ce visa mer →

Matriser

Bl
Bild Grundsär år 4-6

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.

Bl
Bild Grundsär år 7-9

E
C
A
Bildframställning, redskap för bildframställning
Eleven kan **medverka** i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt framställa olika typer av berättande och informa­ tiva bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Dessutom **bidrar** eleven till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna till **viss del** sam­ spelar.
Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar **väl**.
Bildanalys
Eleven **medverkar** i att jämföra olika bilder och arkitektur och **bidrar** då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett **delvis fungerande** sätt och för då **enkla** resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett **väl fungerande** sätt och för då **välutvecklade** resone­mang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer **bidrar** eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven **enkla** resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven **välutvecklade** resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Ämnesspecifika ord
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, be­ grepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i **enkla** omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i **välutvecklade** omdömen om arbetsproces­ ser och bildarbeten.