👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsresan 2018 - Vanliga skolan

Skapad 2018-05-30 11:04 i Testskola Lerum - grundskola Lerum
Ett arbete med en grupp 3-åringar som beskriver hur vi på ett lekfullt sätt arbetar med bokstäverna i alfabetet.
Förskola

Genom en resa i bokstävernas värld möter vi barnens intresse för sitt namn och sina bokstäver. 

Innehåll

Syfte

Syftet med bokstavsresan är att barnen på avdelningen ska få möjlighet att bekanta sig med bokstäverna i alfabetet samt med sitt namn, på ett lekfullt, nyfiket, kreativt och spännande sätt. 

Målkriterier

Barnen på avdelning utvecklar en förståelse för hur deras första bokstav i sitt namn ser ut. 

Barnen på avdelning utvecklar sin förmåga att känna igen sitt namn.

Barnen på avdelning utvecklar ett intresse för bokstäverna i sitt namn och i alfabetet. 

 

Aktiviteter

Varje morgonsamling får barnen sätta upp sina namnlappar på tavlan. Vi benämner och samtalar om deras första bokstav. 

Varje vecka träffar vi en ny bokstav som vi bygger upp lekfulla aktiviteter runt.  

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016