👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa/lyssna på en ungdomsbok, 7c sv

Skapad 2018-05-30 13:56 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Läsa eller lyssna på en ungdomsbok skriven av en lokal författare. Till boken skriva boklogg, svara på frågor och reflekera till innehållet och budskapet i boken.
Grundskola 7 Svenska
Luta dig tillbaka för nu är det dags att sjunka in i bokens värld. I den här kursen handlar det om att läsa en ungdomsbok och utifrån den svara på frågor för att visa dels läsförståelse och dels kunna dra egna slutsater av något du läst samt utveckla dina berättande texter, gestaltande beskrivningar.

Innehåll

Syfte:

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Tidsplan

V 10-21

 

Lektionsupplägg:

  • Du arbetar självständigt med att läsa och svara på frågor kring boken.

  • Boken vi ska arbeta med är "Onsdags kväll straxt före sju".

  • Kontinuerligt går vi igenom olika lässtrategier du behöver använda dig av i din läsning.

  • Uppgifterna, frågorna, till boken finns  i classroom.

 

Examinationsuppgifter:

Bedömningen av ditt arbete baseras på:

  • din läslogg, dvs dina svar på frågorna samt aktivt deltagande i diskussioner kring boken

  • ett tillfälle där du läser högt för din lärare ur boken

  • ett läsförståelse genom dina svar .

  • dina svar: språkriktighet, satvning och gestaltande beskrivningar.

 

Uppgifter

  • Att läsa skönlitteratur

Matriser

Sv
Läsa skönlitteratur, ungdomsbok åk 7

E
C
A
Läsa
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid och orsaker i texterna.
Språkriktighet; stavning, skrivregler
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Gestaltande beskrivningar, berättande text
  • SvA  E 9
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.