Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: kartkunskap, namngeografi och klimatzoner

Skapad 2018-05-31 09:28 i Gemensamt Uppsala Uppsala
Grundskola 7 Geografi
En karta säger mer än tusen ord! Om du lär dig att använda olika typer av kartor och tekniker blir det också enklare för dig att orientera dig i världen. Det kan komma väl till pass om du till exempel ska till en storstad. I det här arbetsområdet får du lära dig mer om hur kartor fungerar och vilka olika kartor som finns. Du får också träna på att skapa kartor, läsa av kartor och använda dem för att presentera information om olika platser.

Innehåll

Syfte och upplägg

I det här arbetsområdet får ni bekanta sig närmare med olika typer av kartor, satellitbilder och geografiska informationssystem. Tyngdpunkten ligger på att förstå hur kartor är uppbyggda och fungerar. Ni ska också få lära er att använda kartorna. I arbetsområdet ingår även en fältstudie.

Många av de färdigheter och kunskaper som tränas här kommer ni att ha nytta av och repetera flera gånger i Clio Geografis aktiviteter genom hela högstadiet.

I några av aktiviteterna ingår läsning av text. Det är viktigt att ni inte hoppar över detta steg, eftersom läsningen krävs för att ni ska klara av uppgifterna i aktiviteterna.

Centralt innehåll

 • ​Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.Undervisningens innehåll

Under 9 lektioner kommer vi följa arbetsområdet i Clio Online : Arbetsområde Kartkunskap
Under det här arbetsområdet kommer du jobba med: 
- Tidszoner
- Hitta världens nya nollmeridian
- Hitta platserna för följande koordinater
- Skapa en karta
- Fältstudie 
- Planera en flygrutt 
Cirkulära landformer
Ditt närmaste naturreservat
Deltan och estuarier  


Bedömning: 
Ni kommer avsluta arbetsområdet med Clio Uppföljning och en muntlig presentation som synliggör och ger återkoppling på dina kunskaper: 

 • Geografiska begrepp: Jag kan använda geografiska begrepp som skala, tidszoner och projektioner. .Uppföljningen utgår från de teman och kunskapskrav som ingår i arbetsområdet.
 • Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker: Jag kan använda olika metoder, kartor och tekniker för att studera omvärlden.
 • Fältstudier, kartor & verktyg: Jag kan använda olika metoder, kartor och tekniker för att studera omvärlden.

Uppgifter

 • Quiz: Kartkunskap – uppföljning

 • Presentation Kartor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav Arbetsområde Kartkunskap

F (insats krävs)
E
C
A
Geografiska begrepp
Jag kan använda geografiska begrepp som skala, tidszoner och projektioner.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Jag kan använda olika metoder, kartor och tekniker för att studera omvärlden.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Jag kan använda olika metoder, kartor och tekniker för att studera omvärlden.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: