👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek Läsprojekt skönlitteratur med resonerande fråga

Skapad 2018-05-31 14:50 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi läser skönlitterära böcker och resonerar kring innehåll och budskap
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser en bok i grupper och resonerar kring innehåll, budskap samt samtid genom frågeställningar och diskussioner

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv
Läsförståelse - skönlitteratur

Läsning

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonemang
Resonerar enkelt utifrån texten, egna erfarenheter och tankar kring samhället, textens budskap och innehåll.
Resonerar relativt utvecklat och underbyggt utifrån texten, egna erfarenheter och tankar kring samhället, textens budskap och innehåll.
Resonerar utvecklat och underbyggt utifrån texten, egna erfarenheter och tankar kring samhället, textens budskap och innehåll.