👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2018-05-31 21:27 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer jobba med Svenska språket på olika sätt allt för att stärka alla elever med deras skrivande, läsande samt att kunna samtala.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver **olika slags** texter där det finns en **början, handling och ett avslut**.
Du skriver olika slags texter där du **varierar ditt språk**.
Du skriver olika slags texter med ett **varierat språk och tydligt innehåll**.
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du **korrigerar** dina texter utifrån respons.
Du **bearbetar** dina texter **till viss del** utifrån respons.
Du **bearbetar** dina texter utifrån respons.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du stavar **välbekanta** ord rätt.
Du stavar **oftast** rätt.
Du stavar med **god säkerhet**.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt **till viss del**.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med **relativ säkerhet**.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med **god säkerhet**.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och **till viss del** för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och **för** samtalet framåt
Du samtalar om bekanta ämnen där du **för** samtalet framåt genom att ställa frågor och **motivera** dina åsikter.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du förbereder och genomför ***enkla** redogörelser där du anpassar språket **till viss del** till mottagaren.
Du förbereder och genomför **redogörelser** där du anpassar språket **relativt väl** till olika mottagare.
Du förbereder och genomför **väl förberedda** redogörelser där du **anpassar** ditt språk till mottagaren.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser olika texter med **flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och mycket gott flyt**.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du gör **enkla sammanfattningar och analyser** av det du läst.
Du gör **sammanfattningar och analyser** av det du läst.
Du gör **välutvecklade sammanfattningar och analyser** av det du läst.
KÄLLKRITIK
* söka information från olika källor och värdera dessa
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **enkla** resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **utvecklade** resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **välutvecklade** resonemang.
Bearbetning
Kan bearbeta din och en klasskamrats text
Du kan göra enkla bearbetningar med stöd av en vuxen.
Du klarar av att själv göra bearbetningar.
Du Kan både bearbeta din och andras arbeten på ett välfungerande sätt.