👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA- vinkar och skalor årskurs 4

Skapad 2018-06-01 08:54 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Eleverna kommer att arbeta med vinklar och skalor inom Geometri. Målet är att kunna skilja på olika vinklar, t.ex. vad innebär en rät, trubbig och spetsig vinkel? Likaså ska de utifrån skalor jämföra och tolka mått på föremål i verkligheten och på bild.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?
(Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Veta vad en rät, trubbig och spetsig vinkel är och kunna skilja
  på vilken vinkel som är störst och minst.   
 • Ha kännedom kring olika geometriska figurer, månghörning.
 • Veta vad skala innebär och känna till begreppen naturlig storlek, förminskning och förstoring.

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

 • Se nedanstående kopplingar till läroplanen i Ma.

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Arbetsboken Matte Direkt Borgen 4B, gröna sidordiagnos 8 samt blåa och röda uppgifter.
  (S. 68- 91).

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Muntliga diskussioner i mindre grupper och i helklass.
 • Individuellt arbete arbetsboken.
 • Diagnos 8.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Gemetri- skalor och vinklar årskurs 4

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Följa matematiska resonemang samt bedöma rimloigheten i svaret
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut uppgifter. Du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg,
Geometri
Du känner dig säker på vinklar. Du kan skilja på de olika tre vinklarna.
Du är säker på de tre vinklarna samt kan skilja på vilken vinkel som är stört och minst. Du kan även ge exempel på hur många grader en rät, trubbig och spetsig vinkel kan vara.
Geometriska figurer och begrepp i geometri
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella och tredimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurer. Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen.
Du kan namnen på många geometriska figurer och använder dina kunskaper. Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer. Du kan räkna ut omkrets.
Skala och mönster
Du kan använda skala och ser vissa samband mellan skala och storlek. Du förstår och kan ibland använda relevanta begrepp inom området. Du begriper vad naturlig storlek, förminskning och förstoring innebär.
Du använder skala och kan samband mellan skala och storlek samt förklara detta samband med relevanta begrepp. T.ex. att du förklarar och ger exempel på en skala av naturlig storlek, förminskning och förstoring.