Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsgeografi 2019

Skapad 2018-06-01 10:22 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Med övningar och genomgångar tar vi ett grepp om världens länder och får en större förståelse för var vi befinner oss 2016
Grundskola 7 – 9 Geografi

Hans Rosling, en utav de få kändis statistikerna som finns, leder oss in med Gapminder som verktyg in i jordklotets tillstånd! Vi kommer jämföra oss med andra länder och försöka se några ledtrådar till hur vi skiljer oss och vad det kan bero på.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer under de närmaste veckorna arbeta utifrån en arbetsuppgift som hanterar olika variabler som påverka ett lands föruttsättningar. Vi kommer utgå från Gapminder men är även inne på information från andra valda källor.

Bedömning av arbetsområdet:

Provet om Gapminder som metodsarbete, samt reflektion och förståelse av vad statistik kan säga oss i verkligheten.

Perspektiv och utvärderingar av vad som är rimligt och orimligt

Matriser

Ge
Geografi och Samhällskunskap

Syfte
Centralt innehåll
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förmåga: Kunskaper och begrepp
Geografi Förstå geografiska begrepp och samhällsstrukturer för att öka den egna förståelsen för omvärlden
Geografi Geografins centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Du visar även grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Du visar även goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Du visar även mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Statistik användning
Gapminder som metod och komplettering med andra källor
Geografi Göra analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av geografiska källor, teorier, metoder
Geografi Geografins metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel
Du kan undersöka omvärlden och använder då geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Värdering
Sammanfattning och ställningstagande
Geografi/Sam Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Geografi/Sam Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: