👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda tråden Vårt samhälle

Skapad 2018-06-01 12:40 i Nybbleskolan Flen
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Detta är en ide om hur man kan göra en mall och sedan fylla på den med arbetslagets tankar och den personliga planeringen.

Innehåll

 

Syfte:
att eleverna ska ges möjlighet att utveckla  en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. 

Förmågor:
analysera samhällsstrukturer tex genom att jämföra olika yrken, se likheter och skillnader. 
uttrycka och värdera olika ståndpunkter tex genom att argumentera för vilket yrke man skulle vilja ha.
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden tex genom att diskutera könsroller inom yrken. 

Bedömning:

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner (tex sjukvård och räddningstjänst), och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor tex genom att diskutera och reflektera över om alla kan ha alla jobb
Eleven kan motivera varför man kan vilja ha ett visst yrke.  
Eleven beskriver några olika betalningsformer och förstår begreppen sedlar, mynt samt skillnaden mellan kontanter och kort.  

 

Så ska vi jobba:
Klassrumsdiskussioner: vad är ett samhälle? 
Promenader i närområdet.
Studiebesök
Intervjuer med närstående om vad de arbetar med eller skulle vilja arbeta. 
Titta på filmer.
Skriva och rita 

 

Tips på material att använda:
Kunskapsbankens material "vårt samhälle" 
Vad gör man på ....? Tv-serie på NE  

 

Så här ska jag arbeta med klassen:

Första lektionen kommer jag att ...... 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3