Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2018-06-01 13:49 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Två lektion per vecka (i ca fyra veckor) kommer vi att ha kartkunskap. Du kommer då att lära dig mer om vårt jordklot, vad en karta är, världsdelarna, världshaven, väderstrecken och var några länder ligger.

Innehåll

Övergripande mål

Undervisningen

Vi kommer att:

 • lära oss om jordklotet och att kartan är en bild av det
 • träna på världsdelarna och de största världshaven
 • träna på väderstrecken norr, söder, väster och öster
 • lära oss olika geografiska begrepp, t.ex. tätor och vik
 • lära oss de vanligaste karttecknen
 • arbeta i arbetsboken till kartan
 • lära oss om Sveriges landskap
 • arbeta tillsammans
 • arbeta enskilt

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • förstår sambandet mellan jordgloben och och kartan
 • förstår att kartan är en bild av verkligheten
 • kan namnen på några av världsdelarna
 • kan namnen på någon av de största världshaven 
 • kan namnge några länder i världen och vet var de ligger
 • vet vilka de fyra väderstrecken är
 • kan berätta något om Sveriges landskap
 • kan Sveriges tre landsdelar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Kartkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstår sambandet mellan jordgloben och kartan
Inte alls
Delvis
Förstår sambandet
Helt och hållet
Förstår att kartan är en bild av verkligheten
Inte alls
Delvis
Förstår sambandet
Helt och hållet.
Kan namnen på några av världsdelarna
Inte alls
Delvis
På ett tillfredsställande sätt
Utan tvekan
Kan namnet på någon av de största världshaven
Inte alls
Delvis
På ett tillfredsställande sätt
Utan tvekan
Kan namnge några länder i världen och vet var de ligger
Kan inga länder alls
Kan några få länder
Kan flera länder
Kan många länder
Vet vilka de fyra väderstrecken är
Inte alls
Delvis
På ett tillfredsställande sätt
Utan tvekan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: