Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby Oceanien och kartor

Skapad 2018-06-01 13:59 i Stavby skola Uppsala
Oceanien, kartor, fältstudie, GIS
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vilka länder finns i Oceanien och hur ser naturen och befolkningen ut där? Vad handlar GIS om och vad kan vi ha för nytta av det?

Innehåll

Detta ska vi göra:
Jobba med Oceaniens namngeografi
Fakta om olika länder i Oceanien och diskussion
Genomgång om klimatzoner främst i Oceanien
Genomgång om befolkning i världsdelen
Kapitlet "Analys av geografiska data"
Gå igenom olika sorters kartor, testa GIS.
Fältstudie

Fältstudie:
Kartan över vårt skolområde med olika teman. Arbete i grupp och sedan redovisning samt diskussion om vilka tematiska kartor som skulle kunna kopplas ihop för att se samband. Enkel GIS

Filmer:
Australien
Kiribati

Arbetssätt:
Genomgångar, diskussion, träna platser, fältstudie, film

Så visar du dina kunskaper:
Förhör på namngeografin, diskussionsdeltagande, en skrivuppgift, fältstudiekartan med analys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Exempel på hur kunskaper kan synas

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Studera Stavby och rita kartor
Fältstudier
 • Ge  E 9
Du är med i gruppen, tittar på omgivningen och ger förslag på hur den tematiska kartan skulle kunna ritas för att bli en bild av verkligheten. i huvudsak fungerande
Du är aktiv i gruppen och ger flera förslag som för arbetet framåt när ni jobbar med den tematiska kartan så den blir en ganska bra bild av verkligheten. relativt ändamålsenligt
Du är aktiv i gruppen, ger flera förslag, visar att du tänker ur olika perspektiv och bidrar till att er tematiska karta blir en god avspegling av verkligheten. ändamålsenligt och effektivt

Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: