👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partillemodellen engelska - Ämnesscreening år 4 VT- 2018

Skapad 2018-06-02 09:53 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Ämnesdiagnos i engelska som görs i Partille kommun för att stämma av färdigheterna läsa, lyssna, tala och skriva på engelska mot kunskapskraven i år 6.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Partillemodellen engelska - ämnesscreening år 4. Partillemodellen innehåller kommunövergripande kunskapsbedömning av varje elevs förmågor att kommunicera på engelska.

Innehåll

Delmoment och mål mot kunskapskraven år 6

 1. What picture is the right one?   Kunna läsa och förstå enkla bildtexter.
 2. Colour the clowns.  Kunna förstå enkla instruktioner.
 3. Teddy Bear and the Elephant. Förmåga att lyssna och förstå innehållet - Reception.
 4. What are the words? Kännedom om grundläggande ord och hur de stavas.
 5. In the forest. Läsa och förstå enkla instruktioner.
 6. At the circus. Läsa och förstå korta berättande texter.
 7. This is me.  Vilja och förmåga att uttrycka sig i skrift, innehåll och språk
 8. E4 Ordavkodning. Förmåga att läsa/avkoda engelska ord.
 9. Att ställa frågor och besvara frågor. Höra och kommunicera på engelska. Kännedom om hälsnings- och presentationsfraser, liksom hur man svarar och ställer frågor.  

Resultat och bedömning

Resultat av delmomenten redovisas i bifogad matris. 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
PARTILLEMODELLEN - ENGELSKA ÅK 4

EJ UTFÖRT DELMOMENT
EJ UPPNÅTT DELMOMENT
UPPNÅTT DELMOMENT
1. What Picture is the right one?
Mål: Kunna läsa och förstå enkla bildtexter.
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar färre än 7 av de 8 uppgifterna.
Eleven klarar minst 7 av de 8 uppgifterna.
2. Colour the Clowns
Mål: Kunna förstå enkla instruktioner
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar färre än 6 av de 8 instruktionerna.
Eleven klarar minst 6 av de 8 instruktionerna.
3. Teddy Bear and the Elephant
Mål: Förmåga att lyssna och förstå - reception.
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar färre än 7 av de 8 uppgifterna.
Eleven klarar minst 7 av de 8 uppgifterna.
4a) What are the Words?
Mål: Eleven visar förståelse av grundläggande ordförråd utifrån 18 valda bilder.
Delmomentet ej utfört.
Eleven förstår färre än 14 av de 18 bilderna.
Eleven förstår minst 14 av de 18 bilderna.
4b) What are the Words?
Mål: Eleven visar att denne kan stava grundläggande ordförråd utifrån 18 valda bilder.
Delmomentet ej utfört.
Eleven stavar färre än 10 av de 18 bilderna rätt.
Eleven stavar minst 10 av de 18 bilderna rätt.
5. In the Forest
Mål: Eleven skall kunna läsa och förstå enkla instruktioner.
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar att rita färre än 5 av de 8 instruktionerna.
Eleven klarar att rita minst 5 av de 8 instruktionerna.
6. At the Circus
Mål: Kunna lösa och förstå kort enkla berättande texter.
Delmomentet ej utfört.
Eleven besvarar färre än 4 av 6 frågor innehållsmässigt rätt.
Eleven besvarar minst 4 av 6 frågor innehållsmässigt rätt.
7. This is me
ål: Eleven kan skriva några enkla meningar om sig själv - skriftlig kommunikativ förmåga.
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar ännu inte att skriva och berätta om sig själv på engelska så att en engelsktalande person förstår.
Eleven kan skriva och berätta om sig själv på engelska så att en engelsktalande person förstår.
8. E 4 - Avkodning av engelska ord
Mål: Eleven visar förmågan att läsa/avkoda engelska ord.
Delmomentet ej utfört.
Eleven hinner att läsa/avkoda färre än 56 av 63 ord under en minut.
Eleven hinner att läsa/avkoda minst 56 av 63 ord under en minut.
9a) Muntlig produktion och interaktion
Mål: Eleven förstår när någon hälsar, frågar hur man mår, berättar om sig själv och ställer liknande enkla frågor. Eleven visar sin förståelse genom att besvara frågorna på engelska.
Delmomentet ej utfört.
Eleven svarar på färre än 5 av 6 frågor som ställs på engelska.
Eleven svarar på minst 5 av 6 frågor som ställs på engelska.
9b) Muntlig produktion och interaktion
Mål: Eleven kan hälsa på någon, fråga någon om vad denne heter eller mår med olika frågeord.
Delmomentet ej utfört.
Eleven kan ställa färre än 3 av 5 frågor på engelska.
Eleven kan ställa minst 3 av 5 frågor på engelska.