👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och källor

Skapad 2018-06-02 17:51 i Apelskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med att lära oss hur man kan bli källkritisk och hur man ska förhålla sig till olika källor. Under arbetet kommer vi också att diskutera netikett och förhållningssätt på Internet. Arbetet kommer också att fokusera på hur man skriver en källförteckning på korrekt sätt.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Att använda sig av olika internetsidor är idag en självklarhet för oss, men kan vi lita på allt som står på dessa sidor? Hur lär man sig att skilja de trovärdiga källorna från de mindre trovärdiga? Och hur anger man källor på rätt sätt?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Vi kommer att arbeta med att lära oss hur man kan bli källkritisk och hur man ska förhålla sig till olika källor. Under arbetet kommer vi också att diskutera netikett och förhållningssätt på Internet men ni kommer också att få arbeta med övningar av olika slag.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att diskutera källor, var de kommer ifrån och hur man använder dem på bästa sätt. Undervisningen inriktar sig på genomgångar om källor, källkritik och netikett via Keynote och olika övningar där eleverna själva letar reda på svaren. Arbetet kommer också att innebära mycket diskussioner och övningar för att lättare bli källkritisk.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Efter avslutad diskussion och genomgång av området kommer ni att få möjlighet att själva tänka till kring källor och olika sidor på Internet.

Ni kommer också att få uppgifter av mig där ni själva får leta reda på svaren och ta ställning till olika påståenden för att visa att ni kan vara källkritiska. Era svar på dessa uppgifter ska sedan lämnas in via Classroom till mig för bedömning av era svar.

Ni kommer också att få visa vilka källor ni skulle använda till några bestämda händelser i historien och få ange varför ni valde just de sidorna som trovärdiga.

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom

 

 • att observera hur diskussionerna förs.
 • att titta på de svar du kan ge kring källor, sökhjälp och netikett individuellt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6