👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld och brand

Skapad 2018-06-03 15:12 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Att sitta och titta in i en sprakande brasa i öppna spisen är härligt. Men att se ett hus brinna ner är hemskt. Elden kan vara både en vän och en fiende beroende på vilken kontroll vi har över den. Under det här området får du lära dig hur eld fungerar så att det blir lättare att förstå hur du ska handskas med den på ett bra sätt. Och så får du fundera på: Vart tar det som brinner vägen?

Innehåll

Kopplingar till kursplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

När du har arbetat med det här området skall du:

 • Kunna ge exempel på olika material som brinner
 • Kunna ge exempel på några olika anledningar till att bränder uppstår
 • Kunna berätta vilka tre saker som behövs för att något skall börja brinna - Brandtriangeln (värme, syre, brännbart ämne)
 • Kunna hur man ska bete sig om man upptäcker en brand
 • Kunna ge exempel på hur man släcker en eld (kväva, kyla ner, ta bort)
 • Kunna förklara vart det som brinner tar vägen
 • Kunna använda dig av viktiga begrepp för området så som; förbränning, brandtriangeln, kväva, kyla ner, brandsläckare

 

Undervisning/Arbetssätt

Vi lär oss genom att vi:

 • Läser faktatexter (Häftet: En olycka händer så lätt) och ser på film
 • Har gemensamma genomgångar och diskussioner där vi ställer och svarar på frågor
 • Besök av en brandman från Räddningstjänsten
 • Kontinuerligt dokumenterar det vi gör
 • Klassrumslaborationer

Bedömning

Vi bedömer/observerar din förmåga att:

 • Förstå och använda dig av de viktiga ord och begrepp du lärt dig som är specifika för området
 • Diskutera och tolka information inom området
 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Förstå och tolka de resultat du får ta del av vid laborationerna

 Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
KEMI åk 6

0 inte godkänt nivå
1
2
3
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om fossila och förnyelsebara bränslen. Eleven visar det genom att GE EXEMPEL på enkla samband och något gemensamt drag samt genom att relatera till frågor om hållbar utveckling med VISS användning av kemins begrepp.
Eleven har GODA kunskaper om fossila och förnyelsebara bränslen. Eleven visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband och något gemensamt drag samt genom att relatera till frågor om hållbar utveckling med GOD användning av kemins begrepp.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om fossila och förnyelsebara bränslen. Eleven visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband och något gemensamt drag samt genom att relatera till frågor om hållbar utveckling med MYCKET GOD användning av kemins begrepp.
Kemi i vardagen och samhället
Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
Eleven har bristfälliga kunskaper om vanliga kemikalier i hemmet och samhället.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om vanliga kemikalier i hemmet och samhället.
Eleven har GODA kunskaper om vanliga kemikalier i hemmet och samhället.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om vanliga kemikalier i hemmet och samhället.
Kemins metoder och arbetssätt
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven gör inte undersökningar utifrån givna planeringar och och bidrar inte till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att EFTER NÅGON BEARBETNING arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven använder inte utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och EFFEKTIVT sätt.
Eleven resonerar inte över sina och andras resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Ke  4-6
Eleven gör inga dokumentationer.
Eleven kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.