👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fasta föremål åk F-1

Skapad 2018-06-03 16:50 i Hällaryds skola Karlshamn
I Fast eller flytande undersöker eleverna egenskaper hos några fasta ämnen och hos några vätskor på olika sätt. Vi följer materialet Fast eller flytande från NTA.
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
Vi använder materialet "Fast eller flytande" från NTA. Vi arbetar med den delen som tar upp fasta föremål (ej flytande).

Innehåll

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 •  sortera fasta föremål efter olika egenskaper.
 •  beskriva egenskaper hos fasta föremål.
 •  utföra enkla undersökningar.
 •  göra en förutsägelse och jämföra den med resultatet.
 •  jämföra sitt resultat med andras.

 

Arbetssätt/undervisning

Vi arbetar gemensamt med att göra förutsägelse, jämföra den med eget resultat och andras.

Vi arbetar i par med att sortera och undersöka följande egenskaper hos fasta föremål.

 • färg
 • form
 • kan rulla
 • kan staplas
 • hårdhet
 • dras till en magnet
 • flyter eller sjunker i vatten

 

Bedömning

  Bedömningen sker under arbetets gång.
  När eleven sorterar och undersöker föremålen tillsammans med en kamrat.
  När eleven berättar sina förutsägelser och resultat.
  När eleven jämför sina resultat med andras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3