Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattentema

Skapad 2018-06-03 21:17 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Vi startar upp med expriment med vatten
Förskola
Vi har valt att ha ett temaarbete som handlar om vatten. Vatten finns med oss i vår vardag och det är något som lockar till lek och utforskande.Vi kommer att arbeta med vatten både ute och inne och utforska vattnets olika former såsom is, snö, dimma, ånga etc. Vi utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Nuläge

I samband med våra utflykter till Siljan har barnen visat intresse för vatten genom att bland annat känt på vattnet och tittat hur vattnet sett ut när vi varit där. Vi har pratat om att vattnet förändras beroende på vilken årstid det är och vi kommer att utforska detta vidare.

Mål

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin nyfikenhet, sin lust och förmågan att leka och lära, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. Att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Vi vill att barnen får utforska vatten med alla sina sinnen.

Syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former och vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Experiment kommer att ske på ett lekfullt sätt och genom att använda alla sina sinnen, vilket ger barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten. Vi kommer att bland annat arbeta med experiment från NTA-lådan/häftet, (Naturvetenskap och teknik för alla).

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp) och utmanas i sitt sociala samspel.

Genomförande

Vi kommer att arbeta med vatten i 4-årsgruppen under läsåret 2018-2019. Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika former och sammanhang. 

   

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens lärande och funderingar under temats gång genom foton, anteckningar, barnens verk och lärloggar via Unikum.

Vi sätter också upp dokumentation på förskolan för att synliggöra barnens lärande och utveckling. Genom att dokumentationen finns uppsatt i vår verksamhet blir det sedan enkelt att gå tillbaka och reflektera tillsammans med barnen och fundera över vad vi lärt oss och hur vi kan gå vidare och utveckla arbetet med vatten.

Utvärdering

Utvärdering kommer att ske kontinuerligt i samband med våra gemensamma reflektioner och tillsammans med barnen för att kunna utveckla och förändra arbetet.

Ansvar

Vi pedagoger som ansvarar för fyra-årsgruppen kommer att dela på ansvaret med planering, dokumentation, reflektioner och utvärderingar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: